Tramvay Müzesi [ Anadolu .. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. ] Motosikletlilere dikkatTramvay Müzesi [ Anadolu .. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. ] Motosikletlilere dikkat


    “Anadolu Ateşi”, Belçika'-da, 2002’de, Türk ve yabancı izleyenleri Brüksel’deki “Forest National” salonunda büyüle-mişti. Muhteşem ekip, 18 Ha-ziran'da tekrar Belçika’daki se-yirciyle buluşacak. Bugüne ka-dar 700'ü aşkın etkinlikte 6 milyon seyirciye ulaşan Anado-lu Ateşi'nin 120 kişilik dev bir kadrosu ve Amerika'da sürekli temsiller veren bir grubu var.     Önümüzdeki dönemde yepyeni bir oyunla, "Troy"la se-yircinin karşısına çıkmaya ha-zırlanan Anadolu Ateşi ekibini İstanbul'da ziyaret ettik. Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Er-doğan ve Yardımcı Koreograf, Türkiye'nin büyük baletlerinden Oktay Keresteci sorularımızı yanıtladılar.      Mustafa Erdoğan, Batı Av-rupa izlenimlerini anlatırken heyecanlanıyor:    "Avrupa'daki seyirci süper. Ayaklarıyla tempo tutan seyirciyle ilk kez Batı Avrupa'da karşılaştık ve salon yıkılacak sandık. Uzun bir Avrupa turne-sinden sonra Brüksel'e geldik. Forest National'de dikkatimizi çeken ilk şey, seyirci kalitesi ol-muştu. Seyirci opera veya bale izlemeye gelen seyirci kalite-sindeydi. Oyunu izleme biçimi, oyunu izlerkenki tepkileri çok hoştu. Yabancı sayısı da çoktu. Gelen Türkler de her zaman olduğu gibi bize sahip çıktılar. Avrupa'da yaşayan Türklerin yüzlerinde yarattığımız ifade bize en çok gurur ve mutluluk veren olay. "Biz Türkler de çok güzel şeyler yapabiliyoruz" duygusuyla geliyorlar. Genelde ben izleyicinin içinde olurum ve on-ları gözlemlerim. Türk izleyici Belçikalı veya Alman komşusu-nu da yanına alarak geliyor ve "Bunların tamamı Türk" diye-rek gururla gösteriyor, anlatı-yorlar.”      İlk yıllarda kendisine, “Bu işi yapan Rus mu? Kaç kişi Türk? Hiç Türk var mı?" gibi sorular geldiğini belirten Erdo-ğan, “Biz ilke olarak yabancı dansçı almıyoruz. Sadece bir Hollandalı dansçımız var. Rot-terdam turnemiz sırasında ısrarla bize katılmak istedi ve onu da aldık ama tek örnektir. Hat-ta ailesinin Türkiye hakkında önyargıları vardı, bir hafta An-talya'ya davet ettim. Türkiye'yi gördüler ve kızları şimdi bizimle dans ediyor. Şişli'de oturuyor ve Türkçeyi de öğrendi” diyor.     Erdoğan şunları söylüyor:
     “Avrupa'daki Türk seyirci farklı bir duyguyla bizi izliyor. Ulusal takım, milli maç izler gibi geliyorlar. "Türkiye sizinle gurur duyuyor" diye sloganlar atıp bayrak sallıyorlar. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor.”
     “İlk senelerde Almanya'ya gittiğimizde havaalanlarında çok kötü davranıyorlardı, sü-ründürüyorlardı. Şimdi bizim için ayrı yerler açıyorlar, durum çok farklılaştı. Yabancı basının yorumu "dünyanın 3. büyük gurubu" şeklinde oluyor artık..”     Anadolu Ateşi’nin “% 100 Türklerin yarattığı bir ulusal takım” olduğunu belirten ve Avrupa’da “bazı taklitler” çıkmasından yakınan Erdoğan, “Anadolu Ateşi ismi de gurur duyduğumuz bir isim. Hem eserimizin içeriğini iyi yansıtı-yor, hem de daha kimlikli. Batılılar bizi "Doğu" ve "oryantalist" göstermeye çalışıyorlar. Biz evrensel bir iş yapıyoruz. Anlattığımız hikaye Akdeniz hikayesidir, Doğu'nun hikayesi değil. Yabancıların bu yaklaşı-mını da büyük ölçüde aştık" diyor.      Türkiye’yi ve Türkleri küresel alanda ve muhteşem bir şekilde temsil eden Anadolu